Veelgestelde vragen

 • Conversie traject

  • Wat is de aanleiding geweest voor een nieuwe strategie?

   Al langer dan 25 jaar heeft de Trustbank haar diensten trouw verleend aan de gemeenschap als conventionele bank. De Trustbank is continu op zoek naar nieuwe uitdagingen teneinde haar dienstverlening te blijven verbeteren en het productassortiment uit te breiden.

  • Wat houdt de nieuwe strategie in?

   Deze nieuwe strategie houdt in dat de Trustbank zal overstappen van conventioneel bankieren naar bankieren volgens de Islamitische principes. Trustbank wil hiermee haar werkzaamheden verruimen teneinde de toegang tot financiering ter vergemakkelijken voor Small en Medium Enterprise (SME`s) in Suriname. 

  • Wat houdt een full fledge Islamic Bank in?

   Trustbank gaat in het vervolg uitsluitend financiële producten volgens het system van Islamic Banking and Finance aanbieden.

   Na de conversie zal de Trustbank haar dienstverlening voortzetten onder de naam Trustbank Amanah.

  • Voor wie is Trustbank Amanah?

   Trustbank Amanah blijft een bank voor iedereen, voor moslims en ook voor niet moslims. De manier van bankieren is volgens de richtlijnen van het islamitisch financieren waarbij de bancaire activiteiten in grote lijnen hetzelfde zijn als conventioneel bankieren. 

  • Wat houdt het strategisch partnerschap in met ICD?

   De vernieuwde strategie heeft ertoe geleid dat de Trustbank een strategische samenwerking is aangegaan met de Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD). Deze samenwerking houdt in dat ICD als aandeelhouder inkomt met investeringskapitaal, ten gunste voor ondernemers. 

  • Wie is de ICD?

   De ICD is een werkarm van de Islamic Development Bank (IsDB) en beschikt over een ‘double A’ status. En is actief in 52 landen. 

  • Wie is de IsDB?

   Islamic Development Bank (IsDB) is het financieel centrum van de Organisation of Islamic Cooperation (OIC) en is een internationale speler in de financiële sector. Deze bank beschikt over een ‘triple A’ status, die is uitgegeven door drie internationale ratingsbureau`s: Standard & Poor, Moody`s and Fitch.

   De IsDB is in december 1973 opgericht en heeft haar deuren voor het bedrijfsleven officieel op 20 oktober 1975 geopend.

   Suriname trad in 1996 toe tot de OIC en werd in 1997 lid van de IsDB. Het lidmaatschap van beide organisaties werd pas in november 1997 door DNA bekrachtigd, waarmee Suriname het enige land op het Westelijk Halfrond werd dat lid werd van de OIC en de IsDB

  • Waar staat OIC voor?

   OIC staat voor de Organisation of Islamic Cooperation (OIC). OIC is de tweede grootste intergouvernementele organisatie na de Verenigde Naties en heeft het lidmaatschap van 57 landen verspreid over vier continenten.

  • Wat is de relatie tussen de OIC en ISDB

   Doelstelling is versterking van de islamitische solidariteit en verdediging van de waardigheid van de lid landen. Het lidmaatschap van de OIC geldt als voorwaarde om het lidmaatschap van de IsDB aan te vragen.

  • Hoe wordt het conversie traject gemanaged?

   Binnen het conversie traject van conventioneel naar Islamitisch bankieren is een Program Management Office (PMO) opgezet om het project dusdanig te organiseren dat het tijdig en volgens de eisen en afspraken van het integrale projectcontract wordt opgeleverd.

   De aangewezen persoon voor dit project is de heer drs. Jim Rasam in de rol van projectdirecteur. De heer Rasam is geen directeur of aandeelhouder van de Trustbank. 

  • Biedt de Surinaamse bankwet wel ruimte voor Islamitisch Bankieren?

   De Surinaamse wetgeving biedt voldoende ruimte voor Islamitisch Bankieren, de Trustbank en de monetaire autoriteiten werken op dit moment aan de formaliteiten, waarna deze vorm van bankieren officieel zal worden aangeboden aan de Surinaamse samenleving. 

  • Wat is de Memorandum of Understanding met de Centrale Bank van Suriname?

   In mei 2016 hebben de Centrale Bank van Suriname en Trustbank een MOU ondertekend waarin de goedkeuring van de conversie van Trustbank naar Islamitisch bank is aangegeven

  • Wat houdt deze MOU in?

   In de MOU zijn de technische voorwaarden genoemd ter verkrijging van de vergunning van de Centrale Bank van Suriname. Trustbank zal niet alleen in Suriname Islamitisch bankieren uitoefenen, maar wil ook de financiële hub worden in het Caribisch gebied en Latijns Amerika (westelijk halfrond). 

 • Islamitisch Financieren

  • Islamitisch financieren, wat houdt dat in?

   Islamitisch financieren is gebaseerd op de Shari`ah het op waarden berustend juridisch raamwerk van de Islam. Het raamwerk biedt de richtlijnen die de mensen moeten volgen in alle aspecten van het leven zodat zij kunnen leven in harmonie met elkaar en met de natuur, en ook zodat ze geen inbreuk zullen maken op de rechten van anderen of onrecht zullen doen aan zichzelf en/of anderen.

   Vier belangrijke pijlers die beschouwd worden als de hoofdkenmerken van Islamitisch financieren:

   1.     Onderpand van activa
   •          Transacties worden ondersteund door reële activa en diensten;
   •          Draagt direct bij aan de groei van de reële economie
   •          Bevorderd financiële stabiliteit
   •          Draagt bij aan duurzame ontwikkeling 
   1.     Ethisch
   •          Vermijden van onethische en immorele activiteiten
   •          Vermijden van rente-gebaseerde transacties
   •          Vermijden van gokken en buitensporige speculatie
   •          Bevordert gelijkheid, rechtvaardigheid en billijkheid 
   1.     Participatief
   •          Transactie op basis van eigen vermogen en risicodeling
   •          Transparantie met betrekking tot risico`s en winstdeling
   •          Transactie op basis van verschillende contractuele relaties
   •          Bevordert ondernemerschap 
   1.     Goed bestuur
   •          Vermijden van onzekerheid en dubbelzinnigheid in contracten
   •          Bevordert grotere transparantie en openheid
   •          Leidt tot rekenschap en verantwoordelijkheid
   •          Bevordert het welzijn van de samenleving
  • Wat is het verschil tussen conventioneel bankieren en islamitisch bankieren?

   Er zijn overeenkomsten tussen conventioneel bankieren en islamitisch bankieren, maar ook fundamentele verschillen. Zo is er bij Islamitisch bankieren geen sprake van rente heffing, maar gebaseerd op winst en vergoeding en risico`s worden gedeeld door de Islamitische bank en haar klanten.

  • Wat heeft deze vorm van bankieren als voordeel voor de Surinaamse Economie en voor het land Suriname?

   Islamitisch bankieren is een alternatieve financieringsbron om in de private sector de economische groei te stimuleren van micro-, kleine- en middelgrote ondernemers, de sociale ontwikkeling te bevorderen, armoede te bestrijden en uiteindelijk het financiële welzijn van de Surinaamse gemeenschap te bevorderen. 

   De Trustbank wordt de eerste Islamic Bank op het Westelijk Halfrond, dat betekent een nieuwe afzetmarkt voor Suriname. 

Filialen

Trustbank Centrum
Dr. Sophie Redmondstraat 93 T 476111/424398
Paramaribo F 472244
Suriname E info@trustbanknv.com
Trustbank Financial Center
Chopinstraat 1 T 452800
Paramaribo F 452822
Suriname E info@trustbanknv.com
Trustbank Multi Business Center
R.P. Bharosstraat 84 T 211050
Nickerie F 211053
Suriname E info@trustbanknv.com